Kopparspiral gravid

På den här sidan om kopparspiral gravid kan du läsa hur du kan använda kopparspiral efter oskyddat sex, vad du ska göra om du blir gravid med spiral insatt, och om du kan använda kopparspiral efter att du har varit gravid.

Om du inte har kopparspiral kan du sätta in en kopparspiral som akutbehandling om du har haft oskyddat samlag och vill undvika att bli gravid.

Har du redan en kopparspiral och du trots det har blivit gravid (det är väldigt liten risk för det) och du vill behålla barnet, då ska du låta ta ut kopparspiralen.

Hur du kan använda kopparspiral efter oskyddat sex

Har du haft oskyddat samlag och du inte vill bli gravid. Då kan du använda kopparspiral som en aktubehandling.

Använder du akut kopparspiral gravid slipper du bli.

Om kopparspiralen sätts in upp till 120 timmar, vilket är 5 dygn, efter det oskyddade samlaget så fungerar det som akut preventivmetod.

Kopparspiralen gör att ett eventuellt befruktat ägg hindras från att fästa vid livmoderslemhinnan. Att använda kopparspiral som akutbehandling är mer än 99% effektivt. Det innebär att det är mer effektivt än att använda akut p-piller eller morgonen-efter-piller.

Att du sätter in kopparspiral som akutbehandling är ett bra alternativ när du vill ha ett fortsatt skydd mot graviditet och kan tänka dig att använda kopparspiral. Kopparspiral är ett säkert preventivmedel. Du kan ha kopparspiralen insatt upp till fem år, och slipper på så sätt riskera att bli gravid under den tiden. Du kan låta ta ut kopparspiralen när du vill.

Kopparspiral sätts in och tas bort av gynekolog eller barnmorska. Läs mer om insättning av kopparspiral här.

Vad du ska göra om du blir gravid med kopparspiral – kopparspiral gravid

Kopparspiralen är ett mycket säkert preventivmedel. Risken för att du ska bli gravid med kopparspiral är mycket liten. Enligt statistiken blir det 0,7-1,0 graviditeter när 100 kvinnor använder kopparspiral under ett år.

Kopparspiral gravid är ovanligt att bli.

Har du trots det blivit gravid med en kopparspiral insatt, då ska du låta ta ut kopparspiralen. Har du kopparspiralen kvar så är det större risk för missfall och det är större risk för tidig förlossning.

Blir du kopparspiral gravid ska spiralen ut om det går.

Kopparspiralen tas bort av gynekolog eller barnmorska.

Om du vill börja med kopparspiral efter att du har varit gravid

Kopparspiral är en mycket bra preventivmetod. Det är säkert och du slipper hormoner. Kopparspiral är vanligast hos kvinnor som fött barn och har få sexualpartners.

Vill du börja med kopparspiral gravid är bra om du varit. Risken för infektion eller utstötning är mindre när du har varit gravid innan du börjar med kopparspiral.

Efter förlossning kan du få en kopparspiral insatt. Det är ett mycket bra alternativ ifall du ammar, då slipper barnet riskera att få hormoner från preventivmedlet med modersmjölken. Kopparspiralen sätts in tidigast 6-8 veckor efter förlossningen. Direkt efter förlossningen och under den tiden som du ammar har du mycket lägre risk för graviditet.

Efter abort kan du få kopparspiral insatt.

Kopparspiral sätts in av gynekolog eller barnmorska. Läs mer om insättning av kopparspiral här.