Andra preventivmetoder

Den här sidan om preventivmetoder ger dig en överblick över de preventivmetoder som finns och hur säkra de är. Du kan läsa mer om varje preventivmetod under respektive sida.

Det finns en rad olika preventivmetoder för dig som vill skydda dig mot graviditet. De kan delas in i hormonbaserade och icke-hormonbaserade metoder.

Bland de hormonbaserade preventivmetoderna finns:

Bland de icke-hormonbaserade preventivmetoderna finns:

Hur du vet hur säkra de olika preventivmetoderna är

Säkerhet hos olika preventivmetoder anges i Pearl Index vilket motsvarar antal graviditeter på 100 kvinnoår. I den här tabellen hittar du Pearl Index för de olika preventivmetoderna.

Hormonbaserade preventivmetoder

Metod Pearl Index
P-piller 0,5-1,5
Minipiller 2-6
P-stav 0,1-1,0
Hormonspiral 0,2-0,6
P-plåster 0,5-1,5
P-ring 0,5-1,5
P-spruta 0,1-0,5

 

Icke-hormonbaserade preventivmetoder

Metod Pearl Index
Kopparspiral 0,7-1,0
Kondom 3-14
Pessar 6-20
P-dator 0,7-6
Säkra perioder (naturlig familjeplanering) 2-20
Laktationsamenorré 0,8-1,2
Sterilisering 0,1-0,5

Källa Pearl Index: http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rek%20antikonception%20v3.pdf, samt http://sv.wikipedia.org/wiki/P-dator.