Kopparspiral mellanblödningar

Den här sidan ger dig information om kopparspiral mellanblödningar så att du får koll på hur kopparspiral kan påverka dina blödningar och ifall du ska låta undersöka dig så att inget har blivit fel med din kopparspiral.

Genom den här informationen slipper du vara orolig för att de blödningar du har är något onormalt.

Att få en kopparspiral insatt innebär att miljön i din livmoder påverkas av kopparen i spiralen. Även din livmoderslemhinna påverkas av kopparen. Det är det som gör att du inte kan bli gravid så länge du har en spiral insatt.

Då livmoderslemhinnan påverkas kan det ge ökade blödningar för dig. Blödningarna kan öka vid mens och ge rikligare blödningar och/eller blödningar under en längre tid.

Det kan också vara så att du får blödningar mellan mensen, det är det som kallas mellanblödningar.

Mellanblödningarna kan vara bara någon dag vid ägglossningen eller under längre tid och vid fler tillfällen mellan mensblödningarna.

Att få mellanblödningar på grund av kopparspiralen är helt normalt.

När du ska kolla upp kopparspiral mellanblödningar

Fast det är bra om du kollar upp kopparspiral mellanblödningar. Det är så att om du inte tidigare haft mellanblödningar så kan det i några fall vara så att mellanblödningar är ett tecken på att något är fel. Mellanblödningar kan du få ifall det har blivit en partiell utstötning av spiralen eller om du har fått en infektion i livmodern.

Du ska därför se till att utesluta att något är fel. Kontakta din läkare eller barnmorska för att kontrollera kopparspiral mellanblödningar.

Vad du kan göra om du besväras av kopparspiral mellanblödningar

Det är väldigt olika hur blödningarna förändras hos olika personer p.g.a. kopparspiralen.

För en del påverkas inte blödningarna alls, medan andra får mer blödningar utan att det besvärar dem nämnvärt.

Får du mycket mellanblödningar, och du kanske också får längre mens så kan det vara så att du har fler blödningsdagar per menscykel än blödningsfria dagar.

Om du känner att du besväras av mellanblödningarna så kanske du ska byta till en annan preventivmetod. Låter du ta bort kopparspiralen så återgår din menscykel till din normala rytm.