Hormonspiral

Den här sidan om hormonspiral ger dig information om hur spiralen skyddar dig mot graviditet, du får veta hur säker metoden är och du får veta vilka biverkningar du kan att få.

Spiral är ett preventivmedel som sätts in i livmodern. Det finns två varianter av spiral, hormonspiral och kopparspiral. Hormonspiralen innehåller hormonet gestagen eller gulkroppshormon som utsöndras i kroppen. Det är samma hormon som finns i minipiller, och i p-stav.

Hormonet utsöndras i livmodern, där det påverkar din kropp. Eftersom utsöndringen av hormonet sker just där det ska verka så behövs lägre doser än när du tar hormonet i tablettform som minipiller. Det gör att du får mindre biverkningar av hormonspiral än av minipiller.

Hur du får hormonspiralen insatt och uttagen

Hormonspiralen sätts in i din livmoder av läkare eller barnmorska strax efter att du haft mens. Du kan ha hormonspiralen i 5 år, sedan kan du få en ny. Du kan också ta ut hormonspiralen tidigare om du vill kunna bli gravid. När hormonspiralen ska tas ut så görs det också av läkare eller barnmorska.

Du bör kontrollera att hormonspiralen sitter kvar, särskilt efter mens. Det är ovanligt att den stöts ut. Har du rikliga blödningar så kan det vara ett tecken på att den stötts ut. Du kan själv känna att spiralen är kvar genom de trådar som är fästade i spiralen och som hänger ned en kort bit i slidan.

Så här gör hormonspiralen att du slipper bli gravid

Hormonspiralen med hormonet gestagen som utsöndras i din kropp efterhand har två effekter på din kropp som tillsammans bidrar till att du undviker att bli gravid.

Det är dels livmoderslemhinnan som påverkas. Den blir tunn och inaktiv.

Sedan är det sekretet i livmoderhalsen som blir segt så att spermier har svårt att ta sig fram.

Hormonspiralen har en säkerhet på 0,2-0,6 graviditeter på 100 kvinnoår, vilket är mycket bra säkerhet.

Hur du vet vilka biverkningar du kan få av hormonspiral

Hormonspiral är ett hormonbaserat preventivmedel som ger ganska få biverkningar.

Den första tiden efter insättningen, 3-6 månader, så kan du få mycket småblödningar, som sedan försvinner. Det är en reaktion på insättningen av spiralen.

En vanlig biverkning av hormonspiral är att du får minskad eller utebliven menstruation av hormonspiral.

Den utsöndring som sker av hormoner kan påverka din ägglossningsfunktion och det gör att ovarialcystor drabbar kvinnor med hormonspiral något oftare än de som inte har använt hormonspiral.

Här är fördelarna och nackdelarna med hormonspiral

Fördelarna med hormonspiral är att den ger ett mycket säkert skydd mot graviditet och är smidigt att använda.

Nackdelarna med hormonspiral är att du behöver få den insatt och borttagen av läkare eller barnmorska, att den kan ge ökad risk för ovarialcystor och att den inte skyddar mot könssjukdomar.