Säkerhet

När du läser den här sidan om kopparspiral säkerhet så får du koll på hur säkert denna preventivmetod är mot graviditet i jämförelse med andra preventivmetoder.

Du får också koll på eventuella risker med kopparspiral.

Genom att du får kunskap om vad som kallas Pearl Index så kan enkelt förstå hur säkert det är att använda en kopparspiral jämfört med andra preventivmetoder.

Kopparspiral säkerhet mot graviditet

Hur säker en preventivmetod är mot graviditet anges genom Pearl Index, PI. Pearl Index  visar hur många graviditeter som det blir på 100 kvinnoår som preventivmetoden används.

Säkerheten hos preventivmetoden beror både på metodfel och på användarfel. När det ställs krav på dig som användare att komma ihåg att ta preventivmedlet eller att använda det på rätt sätt eller vid rätt tidpunkt, så är det också en större risk för graviditet.

Hur effektiv en metod är beror också på din ålder. När du är ung har du hög fertilitet och har alltså lättare att bli gravid, än när du är äldre.

Kopparspiral säkerhet är mycket hög. Pearl Index för kopparspiral är 0,7-1,0.

Det kan jämföras med p-piller som har ett Pearl Index på 0,5-1,5, och minipiller som har ett Pearl Index på 2-6.

Andra hormonella metoder som inte kräver att du ska komma ihåg att ta dem på rätt tid, har hög säkerhet. P-stav har ett PI på 0,1-1,0 och hormonspiral har ett PI på 0,2-0,6.

För alla dessa metoder finns nackdelen att du utsätter kroppen för hormoner.

Av de icke-hormonella metoderna är kopparspiral säkerhet den högsta. Kondom har ett PI på 3-14 och pessar har ett PI på 6-20. Om du använder naturlig familjeplanering vilket innebär att  du undviker sex runt ägglossningen (från 5 dagar före till en dag efter ägglossning) så är det ett PI på 2-10. Laktationsamenorré (utebliven mens p.g.a. amning) har ett PI på 0,8-1,2.

Du hittar en tabell över de olika preventivmetoderna och deras Pearl Index här.

Kopparspiral säkerhet för dig

Kopparspiral säkerhet är hög för dig som användare. Det är få komplikationer som kan inträffa, och de är mycket ovanliga.

Kopparspiralen kan stötas ut. Det händer ca 5% av de som använder kopparspiral och det är vanligast att det händer det första året. Du kan själv kontrollera att spiralen är kvar genom de trådar som är fästa i kopparspiralen och som hänger ned ca 1-1,5 cm i slidan. Ifall du inte hittar trådarna och är osäker på om kopparspiralen är kvar så kan du låta undersöka dig. Med ett vaginalt ultraljud går det att se om kopparspiralen sitter på plats.

När kopparspiralen sätts in finns det en lite risk för att du får en infektion. Har du redan en infektion så sätts kopparspiral inte in. Det finns också andra fall när du inte ska ha kopparspiral p.g.a. kopparspiral säkerhet, det kan du läsa om på sidan om insättning.

När du har en kopparspiral så finns det risk för biverkningar som du kan läsa om här.

Kopparspiral säkerhet för dig som ammar

Att använda kopparspiral är en mycket bra preventivmetod för dig som ammar. Ifall du skulle använda något av de hormonbaserade preventivmedlen så överförs hormoner till bröstmjölken.

Om du ammar och du fortfarande inte har fått tillbaka din mens när du sätter in kopparspiral, så finns det en risk för att kopparspiralen sticker hål på livmoderväggen. Det är för att dina östrogennivåer är låga och då är livmodern liten och har en tunn vägg.

Eftersom risken för en graviditet är så liten under tiden som du har laktationsamenorré (utebliven mens p.g.a. amning) så är det bra att vänta med kopparspiral tills mensen har kommit tillbaka, och istället använda kondom innan dess som extra skydd.