Kopparspiral – hur du får koll

Den här siten om kopparspiral gör att du kan känna dig trygg med preventivmedlet, hur säkert det är och hur det skyddar dig från graviditet. Du får också veta vilka biverkningarna och riskerna är.

Kopparspiral är ett preventivmedel som används i livmodern. Det är en T-formad ram med en tunn koppartråd lindat runt den. Den sätts på plats och tas bort av gynekolog eller barnmorska. Läs mer om det under kopparspiral insättning. Så länge du har den insatt så skyddas du från att bli gravid, och så fort du låter ta ut den kan du åter bli  gravid.

Kopparspiral kan också användas som akutbehandling ifall du har haft oskyddat sex och vill undvika en graviditet. Läs mer om kopparspiral och graviditet det här.

Med kopparspiral får du ett säkert skydd och du slipper hormoner 

Många hormonbaserade preventivmedel påverkar dina hormonnivåer så att när du slutar med dem så kan det dröja några månader innan hormonerna stabiliserats och du åter kan bli gravid.

Kopparspiral är ett av de mest säkra preventivmedlen. Du kan jämföra med andra preventivmetoder här. Säkerheten anges i Pearl Index, och för kopparspiral är  säkerheten eller Pearl Index 0,7-1,0 graviditeter på 100 kvinnoår.

Kopparspiral är en billig och väldokumenterad preventivmetod. Den skyddar inte mot könssjukdomar.

Att använda kopparspiral är enkelt, du har inga piller du behöver komma ihåg att ta varje dag, och du behöver inte avbryta sexakten för att ta på kondom. Kopparspiralen kan du ha i fem år om du vill.

En annan fördel är att dina hormoner inte påverkas. Det gör att du har kvar din sexlust och att du mår bra psykiskt. Många kvinnor påverkas av hormonbaserade preventivmedel så att deras sexlust minskar och deras humör är lågt.

Att använda kopparspiral är också bra när du fött barn och ammar, och vill skydda dig mot en ny graviditet utan att ditt barn får hormoner via modersmjölken.

Det är mest kvinnor som fött barn och som har få sexualpartner som använder kopparspiral.

Biverkningarna av kopparspiral är ökade blödningar, mensvärk och flytningar.

Så här gör kopparspiralen att du slipper bli gravid

När du har ett främmande föremål i livmodern så ger det en typ av inflammatorisk reaktion. Den här reaktionen skapar en miljö i livmoderslemhinnan som är ogynnsam både för spermier och för ägg.

Kopparen som finns på kopparspiralen ökar den här effekten, vilket gör att kopparspiral är så effektivt mot graviditet.

Den förändrade miljön i livmoderslemhinnan påverkar spermierna så att de har svårt att ta sig fram och alltså inte kan nå fram till ägget. Den förändrade miljön gör också att ett eventuellt befruktat ägg inte kan fästa i livmoderslemhinnan. Det är på dess sätt som kopparspiralen gör att du inte kan bli gravid.

Hur kopparspiralen utvecklades

Kopparspiral är en preventivmetod som funnits sedan 60-talet. Redan med start i början av 1900-talet började olika preventivmedel utformas som användes i livmodern. Det var bl.a. Gräfenbergs ring, Margulies spiral  och Lippes loop.

Den första T-formade spiralen utformades av Dr Howard Tatum i USA 1968. Den var gjord av plast. Kort därefter presenterade Dr Jaime Zipper i Chile idéen att addera koppar till spiralen för att öka dess effektivitet mot graviditet.

Under 1970-talet lanserade andra generationen av kopparspiral med en större kopparyta, som gav ett bättre skydd mot graviditet, mer än 99% säkerhet.

Här är fördelarna och nackdelarna med kopparspiral

Fördelarna med kopparspiral är att den ger ett säkert skydd mot graviditet. Den innehåller inga hormoner som kan påverka sexlust, humör och din fertilitet framöver, och den är enkelt att använda.

Nackdelarna med kopparspiral är att den kan ge ökade blödningar och mensvärk, och att den inte skyddar mot könssjukdomar.

Läs vidare om kopparspiral och biverkningar.