P-plåster

Den här sidan om p-plåster ger dig information om hur plåstret skyddar dig mot graviditet, du får veta hur säker metoden är och du får veta vilka biverkningar du kan att få.

P-plåster är ett hormonbaserat preventivmedel, ett hudfärgat plåster. P-plåstret innehåller en kombination av två hormoner, östrogen och progestagen, och kallas också kombinerad preventivmetod. Hormonerna utsöndras efterhand. P-plåstret innehåller samma typ av hormoner som p-piller och p-ring.

Hur du använder p-plåster

Du sätter p-plåstret på armen, magen eller skinkan. Du byter plåstret varje vecka under tre veckor, och sedan gör du ett uppehåll i en vecka då du har mens.

Det är viktigt att du kommer ihåg att byta plåster varje vecka, för att det ska vara ett säkert skydd mot graviditet. Den skyddande effekten räcker ytterligare två dagar om plåstret sitter kvar. Den plåsterfria tiden får inte vara mer än sju dagar. Om den är det eller om det har gått mer än nio dagar sedan du senast bytte plåster så bör du skydda dig med kondom under den närmsta veckan.

P-plåster är receptbelagt, skrivs ut av läkare och köps sedan på apotek.

Så här gör p-plåster att du slipper bli gravid

P-plåster har två effekter på din kropp som tillsammans gör att du slipper blir gravid.

Den främsta funktionen är att hormonerna östrogen och progestagen som finns i p-plåster påverkar din kropp så att du inte får någon ägglossning.

Dessutom så påverkas din livmoderslemhinna av hormonerna så att spermier har svårt att ta sig fram där och eventuella befruktade ägg inte fastnar och utvecklas där. Det ger ett extra skydd för dig.

P-plåster har en säkerhet på 0,5-1,5 graviditeter på 100 kvinnoår.

Hur du vet vilka biverkningar du kan få av p-plåster

P-plåster är ett hormonbaserat preventivmedel och hormonerna har flera effekter på din kropp, så du kan få en del biverkningar av dem.

Flera av biverkningarna för p-plåster är vanliga, det är många som får dem.

Du kan få mellanblödningar, d.v.s. blödningar mellan menstruationerna, och ibland kan mensen helt utebli. Har du inte haft mens under två månader i rad ska du kolla att du inte är gravid. Den första tiden du använder p-plåster är det vanligare med oregelbundna blödningar.

Vanliga biverkningar av p-plåster, och av andra hormonbaserade preventivmetoder, är att ditt humör påverkas så att du känner dig nedstämd eller lättirriterad, och att du får minskad sexlust.

Du kan också få irritation på huden där plåstret sitter och du kan få ömmande bröst. Detta är andra vanliga biverkningar av p-plåster. Huvudvärk och illamående är också vanliga biverkningar.

En ovanlig biverkning av p-plåster är att du kan få mycket högt blodtryck, och därför ska du kontrollera blodtrycket regelbundet. Ifall det är över 140/90 vid upprepade mätningar så ska du sluta med p-plåster och undivka andra kombinerade metoder som p-piller och p-ring.

Här är fördelarna och nackdelarna med p-plåster

Fördelarna med p-plåster är att det är ett säkert skydd mot graviditet, du behöver inte komma ihåg det varje dag, och det kan kännas positivt ifall du får mindre blödningar.

Nackdelarna med p- plåster är att det kan påverka din sexlust och ditt humör, att du måste komma ihåg att använda ditt p-plåster för att det ska vara ett säkert skydd, och att det inte skyddar mot könssjukdomar.