P-ring

Den här sidan om p-ring ger dig information om hur ringen skyddar dig mot graviditet, du får veta hur säker metoden är och du får veta vilka biverkningar du kan att få.

P- ring eller vaginalring som det också heter är ett hormonbaserat preventivmedel som du har i slidan. P- ringen innehåller en kombination av två hormoner, östrogen och progestagen, och kallas också kombinerad preventivmetod. Hormonerna utsöndras efterhand och det är de som skyddar dig mot att bli gravid. P- ringen innehåller samma typ av hormoner som p-piller och p-plåster.

Det är hormonerna i p-ringen som skyddar dig mot att bli gravid, precis som hormonerna i p-piller. Att sätta in en ring i slidan är bara ett sätt att få hormonerna in i kroppen. Eftersom p-ringen sätts in där hormonerna ska verka, så kan dosen av hormoner vara lägre än i p-piller.

Hur du använder p-ringen

P-ringen är en ihopböjd tunn mjuk stav som blir som en ring, med ca 5 cm diameter. Du sätter själv in p-ringen i slidan ganska långt in nära livmodertappen. Du har den i tre veckor, sedan tar du ut den och har en ringfri vecka då du får mens. Sedan sätter du in en ny ring.

Det är viktigt att du kommer ihåg att sätta in din ring var fjärde vecka för att det ska vara ett säkert skydd mot graviditet. Den skyddande effekten räcker ytterligare en vecka om ringen är kvar. Den ringfria tiden får inte vara mer än sju dagar. Om den är det så bör du skydda dig med kondom under den närmsta veckan.

När du har sex kan du ha kvar ringen. Ytterst få känner av ringen under samlag. Om du tar ut ringen så ska du sätta in den igen inom tre timmar, annars så har den skyddande effekten i din kropp försvunnit.

Så här gör p-ringen att du slipper bli gravid

P-ringen har två effekter på din kropp som tillsammans gör att du slipper blir gravid.

Den främsta funktionen är att hormonerna östrogen och progestagen som finns i p-ringen påverkar din kropp så att du inte får någon ägglossning.

Dessutom så påverkas din livmoderslemhinna av hormonerna så att spermier har svårt att ta sig fram där och eventuella befruktade ägg inte fastnar och utvecklas där. Det ger ett extra skydd för dig.

P-ringen har en säkerhet på 0,5-1,5 graviditeter på 100 kvinnoår.

Hur du vet vilka biverkningar du kan få av p-ringen

P-ring är ett hormonbaserat preventivmedel och hormonerna har flera effekter på din kropp, så du kan få en del biverkningar av dem.

Flera av biverkningarna för p-ring är vanliga, det är många som får dem.

Du kan få mellanblödningar, d.v.s. blödningar mellan menstruationerna, och ibland kan mensen helt utebli. Har du inte haft mens under två månader i rad ska du kolla att du inte är gravid. Den första tiden du använder p-ringen är det vanligare med oregelbundna blödningar.

Vanliga biverkningar av p-ring, och av andra hormonbaserade preventivmetoder, är att ditt humör påverkas så att du känner dig nedstämd eller lättirriterad, och att du får minskad sexlust.

Du kan också få ökad flytning. Detta är en vanlig biverkning av p-ring. Huvudvärk och illamående är också vanliga biverkningar.

En ovanlig biverkning av p-ring är att du kan få mycket högt blodtryck, och därför ska du kontrollera blodtrycket regelbundet. Ifall det är över 140/90 vid upprepade mätningar så ska du sluta med p-ring och undivka andra kombinerade metoder som p-piller och p-plåster.

Här är fördelarna och nackdelarna med p-ring

Fördelarna med p-ring är att den är ett säkert skydd mot graviditet, du behöver inte komma ihåg den varje dag, och det kan kännas positivt ifall du får mindre blödningar.

Nackdelarna med p- ring är att den kan påverka din sexlust och ditt humör, att du måste komma ihåg att använda din p-ring för att det ska vara ett säkert skydd, och att det inte skyddar mot könssjukdomar.