P-piller

På den här sidan om p-piller får du veta hur p-piller gör att du slipper bli gravid, hur säker metoden är och vilka biverkningar du riskerar att få.

P-piller är ett hormonbaserat preventivmedel i tablettform. Det innehåller en kombination av två hormoner, östrogen och progestagen, och kallas också kombinerade p-piller.

Det finns ett annat preventivmedel som bara innehåller hormonet gestagen, och det kallas minipiller. Minipiller har mindre biverkningar än p-piller och är också lite mindre säkra än p-piller.

Hur du använder p-piller

P-piller tar du under 21-22 dagar och sedan gör du uppehåll i sex eller sju dagar då du har mens. Det är viktigt att du tar p-pillren varje dag under tre-veckorsperioden för att de ska vara ett säkert skydd mot graviditet. Risken är störst om du glömt att ta tabletten i början eller i slutet alltså om det tablettfria uppehållet blir mer än sju dagar. Då bör du skydda dig med kondom under den närmsta veckan.

Så här gör p-piller att du slipper bli gravid

Hormonerna östrogen och progestagen som finns i p-piller påverkar din kropp så att du inte får någon ägglossning.  Det är så du slipper blir gravid när du tar p-piller.

Din livmoderslemhinna påverkas också av hormonerna. Slemhinnan påverkas så att spermier har svårt att ta sig fram där och eventuella befruktade ägg inte fastnar och utvecklas där. Det blir ett extra skydd för dig mot graviditet.

P-piller har en säkerhet på 0,5-1,5 graviditeter på 100 kvinnoår.

Hur du vet vilka biverkningar du kan få av p-piller

Eftersom p-piller är ett hormonbaserat preventivmedel så följer en rad biverkningar med denna metod.

En hel del av biverkningarna för p-piller är vanliga, det innebär att det är många som får dem. T.ex. att du blir illamående är en vanlig biverkning.

Andra vanliga biverkningar av p-piller, och även av andra hormonbaserade preventivmetoder, är att ditt humör påverkas så att du känner dig nere eller irriterad och att din sexlust minskar eller helt försvinner.

Att du får mellanblödningar, d.v.s. blödningar mellan menstruationerna, och att du får ömmande bröst är andra vanliga biverkningar av p-piller.

Det finns också ovanliga biverkningar av p-piller som är allvarliga när de händer. Det är att p-piller kan ge upphov till blodpropp och stroke. Har  du kända fall av blodpropp i din släkt så ska du inte använda p-piller. Minipiller kan vara ett alternativ istället. Om du röker, är överviktig eller om du har högt blodtryck så ökar risken för blodpropp.

Här är fördelarna och nackdelarna med p-piller

Fördelarna med p-piller är att det är ett säkert skydd mot graviditet. Om du har kraftig mensvärk så kan p-piller minska dina besvär.

Nackdelarna med p-piller är att den kan påverka sexlust, humör och din fertilitet framöver, att du måste komma ihåg att ta ditt p-piller varje dag för att det ska vara ett säkert skydd, och att de inte skyddar mot könssjukdomar.

En annan nackdel är den miljöpåverkan som hormonerna från p-piller ger. Hormonerna från p-piller når ekosystemet och påverkar de djur som finns i vattendrag.