P-dator

Den här sidan om p-dator ger dig information om hur den skyddar dig mot graviditet, du får veta hur säker metoden är och du får veta hur du använder den.

P-dator är en naturlig preventivmetod som du kan använda för att se när du har säkra perioder. P-datorn är en dosa som beräknar vilka dagar under din menscykel som du är fertil. Under dessa dagar kan du sedan använda t.ex. kondom för att skydda dig mot graviditet.

Hur du använder p-dator

Det finns två typer av p-datorer; en typ använder sig av din kroppstemperatur som du mäter i munhålan när du vaknar. Den andra mäter hormonhalten i urinen.

P-datorn visar sedan om det är säkert att ha sex eller inte. Det lyser en grön lampa under säkra dagar, och en röd lampa i samband med din ägglossning, då du är som mest fertil. En gul lampa visar att det är osäkert vilken typ av dag det är.

När lampan visar grönt är det lugnt att ha oskyddat sex. När lampan lyser gult eller rött så kompletterar du med annat skydd som t.ex. kondom.

Du kan också använda p-datorn ifall du vill ha barn, genom att se när det är som störst chans att bli gravid.

Så här gör p-datorn att du slipper bli gravid

P-datorn använder sig av att se var i din menstruationscykel du befinner dig. Dag 1 är mensens första dag. Sedan har du normalt ägglossning runt 12-16 dagar före nästa mens. En menscykel är i snitt 28 dagar, men varierar något mellan olika personer och kan vara några dagar kortare eller längre.

Du är fertil endast under din ägglossning. Spermierna kan överleva i din kropp upp till fem dagar så du riskerar alltså att bli gravid under ca 6 dagar per menscykel. Under din menscykel varierar din temperatur och din hormonnivå, och det är det som p-datorn kan mäta.

P-datorns säkerhet beror på vilken sorts p-dator det är. Den temeraturbaserade har en säkerhet på 0,7-1 graviditeter på 100 kvinnoår och den urinbaserad har en säkerhet på 6 graviditeter på 100 kvinnoår.

Hur du vet vilka biverkningar du kan få av p-dator

P-dator ger inga biverkningar.

Här är fördelarna och nackdelarna med p-dator

Fördelarna med p-dator är att det inte ger några biverkningar. Du slipper utsätta din kropp för extra hormoner och det påverkar inte din fertilitet. Dessutom så lär du dig mer om din kropp och du kan använda p-datorn när du senare vill bli gravid.

Nackdelen med p-dator är att du behöver komplettera med extra skydd under de icke-säkra dagarna (kondom).